1999 - Anders Åhlund

Prins Anders XV

Arbetsledare

Född 6 juli 1951
Avliden 2 november 2001

 

Valspråk :

Släng pengarna i sjön !