Nytt & Hänt

Vad har vi gjort sedan 1985?

Här ser du ett antal av de projekt som Prinsarna och Prinsfonden genomfört sedan starten 1985 med stöd från alla er som köpt sponsorbevis, lottter, tavlor och annat som Prinsarna har sålt.

Ett nytt år har inträtt på banan och Grebbestads Prinsar önskar därför God fortsättning till er alla !

Advent är nu här och Prinsarna har börjat sätta upp granar och annan belysning i Grebbestad. Allt klart inför skyltsöndag 5 december.

Välkomna till Restaurang Hertigen för glögg och Prinskorv hälsar GrebbestadsPrinsarna.

Trot eller ej, tiden går ju så fort och jul och nyår vankas inom kort.

Grebbestads Prinsar vill önska alla från när och fjärran en riktigt

GOD JUL  och ett fantastiskt GOTT NYTT ÅR.

Vi ses nästa år igen !

Jag vill till regerande prins Mattias och övriga prinsar framföra mitt hjärtliga tack för den stora ära som idag erfarits mig genom att gångvägen från parkeringsplatsen där vi står

ned till Nedre Långgatan döpts till Thuregången. Jag känner mig både glad och stolt.

 

Kanske kan det vara av intresse att jag berättar lite om bakgrunden till gångvägens tillkomst och att det ser ut som det gör idag.

- 1987 beslöt Grebbestads Samhällsförening, där jag då var ordförande, att göra en framställan till Vägverket om utbyggnad av en gångväg längs norra delen av Övre Långgatan. Vägverket svarade att det inte fanns några pengar för en sådan utbyggnad samt att en eventuell utbyggnad kräver medverkan från Kommunen.

- 1991 upprepade Samhällsföreningen sin framställan om behovet av en gångväg

angiven sträcka. Vid denna tidpunkt pågick detaljplanearbete för Hamnplanen med kringområden. Gångvägen  kom att inarbetas i detaljplanen.

- 1995 tillsatte Kommunstyrelsen miljöarbetsgrupper för de fyra största  samhällena i Kommunen. I Grebbestadsgruppen ingick bl a Samhällsföreningens ordförande Valde Lundh, prins Bengt Karlsson samt jag själv som ordförande. I den rapport som gruppen lämnade pekades bl a på ett antal trafikmiljöproblem som krävde en lösning. Ett sådant problem var

gångvägen längs Övre Långgatan.

- 1996 beslöt Vägverket och Kommunen i samverkan att gångvägen skulle byggas.

- 1998 byggdes gångvägen.

- 2000 begärde Samhällsföreningen genom Anders Åhlund och Kommunala Handikapprådet genom mig i en gemensam skrivelse till Vägverket och Kommunen att det rostiga och söndriga vägräcket mellan Övre Långgatan och den nya gångvägen skulle ersättas av ett nytt.

- 2002 sattes det nya vägräcket upp.

 

Avslutningsvis vill jag till prinsarna i Grebbestad framföra ett tack för allt som Ni gör för att sätta Grebbestad på kartan och för allt som Ni gör för att göra Grebbestad vänligare och trevligare att bo i. En applåd för prinsarna…..

 

 

Prinsarna syntes och hördes över hela Grebbestad under julskyltningsdagen.

I parken var det prisutdelningar och på Hertigen hördes ljuv Prinsmusik under ledning av hovdragspelaren Pelle Larsson.

Se här en film som Robert Dahlberg fixat.

Det finns fler bilder från skyltsöndagen på www.grebbestad.se.

Thureplan är uppkallad efter min far, Thure Tobiasson, som ägde och bodde i huset intill som inköptes 1942. Han föddes 1904 och dog 1995. Han kom från Rjukan i Norge med sin fru Mary (min mor) 1936 till Grebbestad, där hans far Carl Tobiasson hade skaffat en ledig verkstadslokal.

Han blev snart känd som en skicklig plåtslagare, intresserad samhällsmedlem, satt i kommunfullmäktige ett par perioder, startade Grebbestads Bridgeklubb1950. Han hade en stor vänkrets och var välkänd i Grebbestad.

Han byggde Grebbestads första gengasggregat till Stefens Taxi och sedan ett dito till sin egen motorcykel, en BSA 350 kbm.Till sin gode vän Anders Landgren, som förresten var morfar till vår senaste Grebbestadsprins, Mattias Landgren, byggde han ett karbidaggregat till hans båtmotor. Anders och Thure satt många timmar nere i båten och provade och experimenterade. Det stod alltid ett gäng gubbar, 6-7 st som intresserat tittade på. Anders och far visste ju vad dom höll på med. Att gasen var högexplosiv och att minsta gnista kunde tända den. Men de visste också hur man skulle undvika risken för sprängskador. Paang ! ! sa det plötsligt och när de tittade upp var kajen ren för folk.

Följande lyckliga vinnare drogs på Prinsarnas lotteri på skyltsöndagen :

Hummer på rosa lott serie T nr 78 och vit lott serie C nr 21.

Kontakta Hanssons Fisk, 0525-10151, och bestäm när ni vill hämta priset.

 

Litografier på grön lott serie A nr 95, ljusbrun lott serie S nr 26 och nr 86.

Kontakta Grönemo El, 0525-10277, och gör upp om tid för att hämta priset.

 

Grattis alla vinnare och tack alla lottköpare.

Prinsarna önskar alla en riktigt GOD JUL !

Se honom här.

Tanums Turistpris 2010

2 Prinsar får i år vara med om ta emot Tanums Kommuns Turistpris för 2010.

Mottagare är Everts Sjöbod, som drivs av Prins Lars XXII och hans bror Per, samt Ostronakademien, där Prins Staffan VI har varit primus motor sedan starten.

GRATTIS säger vi till de två Prinsarna !

Titta på denna länk från kommunens hemsida och detta pressmeddelande .

Bohusläningen har skrivit en artikel.

Likaså har Strömstads Tidning gjort en.

Litografivinster har utfallit på följande lottnr:

Grön Serie  U  15

Blå serie     U  58

Vit serie     U   93

Grön serie   D  7

Vit serie      T  63

Grön serie   B  83

Hummersupé för 4 vanns på nummer 76.

 

GRATTIS till alla vinnare.

Litografierna kan avhämtas hos Arnes El, efter telefonöverenskommelse på 0525-10277. 

Back to Top