Ann-Mari Didoff

Född 1920 i Stockholm och avliden 14 november 2013. Studier bl.a. Tekniska skolan och Högre Konstindustriella Skolan (Konstfack). Separat- och samlingsutställningar bl.a. Nolhaga slott Alingsås - Gerlesborgsskolan - Expo Palmstierna Sveaborg Finland - Medelhavsmuséet Stockholm - Antikmuséet, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konstförening samt ett flertal gallerier och konsthallar i Uddevalla, Västerås, Stockholm, Södertälje och Lysekil. Medillustratör till Boken om Tanum. Representerad bl.a. på Nationalmuseum - Göteborgs Konstnämnd - Göteborgs Konstmuseum - Statens Konstråd - Drottningholms teatermuseum - Nordiskt Konstcentrum Helsingfors samt i ett antal städer och landsting. Pristagare i Nordisk Teckningstriennal 1989. Molinsgatan 5, 411 33 Göteborg, 031-166970.

Back to Top