Reinar Wikström

Född 21 september 1924 och avliden 4 maj 1999. Studier bl.a. Gerlesborgsskolan, Konstakademien i Stockholm, Otto Skölds målarskola i Stockholm, Academie Libre i Stockholm. Reinar har fått många utmärkelser och är också representerad på många olika ställen både i Bohuslän och övriga Sverige. I och med Reinar´s bortgång anser många att konsten nu förlorat den kanske siste representanten för den kolorist-iska traditionen, med rötter i Göteborg och Bohuslän, en tradition också Inge Schiöler tillhörde. 1999-års Prinstavla är den sista av Reinar´s tavlor och därför hann han heller inte signera den. Han lät ofta en målning hänga osignerad ett tag, han ville studera den och helt enkelt fundera på om den var färdig eller inte.

Back to Top